Programområde for landbruk - Læreplan i traktor og maskiner - valgfritt programfag Vg3 (LBR4-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Maskiner og teknisk utstyr representerer betydelige verdier i landbruket. Utviklingen går i retning av at store maskiner benyttes av flere gårder i fellesskap, samtidig som maskinparken kan brukes til tjenester i lokalsamfunnet. Effektiv utnyttelse og profesjonelt vedlikehold av maskiner og utstyr krever yrkesutøvere som har både landbruksfaglig og landbruksteknisk kompetanse.

Programfaget skal bidra til å utvikle kompetanse i bruk og vedlikehold av traktorer, maskiner og annet teknisk utstyr i landbruket og tilknyttede aktiviteter. Programfaget skal vektlegge betydningen av å redusere og effektivisere bruken av maskiner og utstyr i et lokalt og globalt miljøperspektiv, der hensynet til vekstvilkår, dyr, miljø og brukerinteresser er viktige rammebetingelser. Programfaget skal bidra til å gi eleven teknologisk kompetanse innenfor enkeltproduksjoner, i virksomheter, i leiekjøring og maskinsamarbeid.

Opplæringen skal legge til rette for praktiske aktiviteter og legge grunnlag for videre utdannelse og framtidig yrke. Videre skal opplæringen stimulere til refleksjon omkring kvalitet i arbeidsutførelsen, egen kompetanse og til bevissthet om egne valg. Opplæringen skal legge til rette for at eleven kan utvikle innsikt i samspillet mellom teknologien og mennesket.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!