Programområde for landbruk - Læreplan i traktor og maskiner - valgfritt programfag Vg3 (LBR4-01)

Formål

Maskiner og teknisk utstyr representerer betydelige verdier i landbruket. Utviklingen går i retning av at store maskiner benyttes av flere gårder i fellesskap, samtidig som maskinparken kan brukes til tjenester i lokalsamfunnet. Effektiv utnyttelse og profesjonelt vedlikehold av maskiner og utstyr krever yrkesutøvere som har både landbruksfaglig og landbruksteknisk kompetanse.

Programfaget skal bidra til å utvikle kompetanse i bruk og vedlikehold av traktorer, maskiner og annet teknisk utstyr i landbruket og tilknyttede aktiviteter. Programfaget skal vektlegge betydningen av å redusere og effektivisere bruken av maskiner og utstyr i et lokalt og globalt miljøperspektiv, der hensynet til vekstvilkår, dyr, miljø og brukerinteresser er viktige rammebetingelser. Programfaget skal bidra til å gi eleven teknologisk kompetanse innenfor enkeltproduksjoner, i virksomheter, i leiekjøring og maskinsamarbeid.

Opplæringen skal legge til rette for praktiske aktiviteter og legge grunnlag for videre utdannelse og framtidig yrke. Videre skal opplæringen stimulere til refleksjon omkring kvalitet i arbeidsutførelsen, egen kompetanse og til bevissthet om egne valg. Opplæringen skal legge til rette for at eleven kan utvikle innsikt i samspillet mellom teknologien og mennesket.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!