Programområde for landbruk - Læreplan i traktor og maskiner - valgfritt programfag Vg3 (LBR4-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I traktor og maskiner forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i traktor og maskiner innebærer å forklare hvordan et arbeid er planlagt utført. Det betyr også å veilede andre og drøfte ulike tilnærminger til oppgaven med oppdragsgivere.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i traktor og maskiner innebærer å rapportere aktiviteter og dokumentere produksjon og aktivitet.

Å kunne lese i traktor og maskiner innebærer å bruke arbeidsbeskrivelser, instruksjonsbøker, brukerhåndbøker, dele- og utstyrskataloger, HMS-datablader og faglitteratur.

Å kunne regne i traktor og maskiner innebærer å beregne areal, avstand, tidsbruk, maskinkapasitet, drivstofføkonomi og forbruk av innsatsfaktorer som gjødsel, plantevernmidler og såfrø.

Å kunne bruke digitale verktøy i traktor og maskiner innebærer å bruke digitalt kontroll- og måleutstyr. Det betyr også å dokumentere arbeid, søke informasjon og kommunisere og bestille varer og tjenester gjennom Internett.

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!