Programområde for landbruk - Læreplan i traktor og maskiner - valgfritt programfag Vg3 (LBR4-01)

Traktor og maskiner

Maskinbruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og vurdere bruk av traktor og utstyr til arbeidsoperasjoner etter gjeldende regelverk i egen produksjon, i leiekjøring eller i maskinsamarbeid
 • bruke traktor og utstyr under ulike forhold etter gjeldende regelverk og uten unødig slitasje på utstyr og belastning på jord og vegetasjon
 • velge redskaper til arbeidsoppgaver ut fra naturgitte og klimatiske forhold
 • planlegge og gjennomføre effektive kjøremønstre med landbruksmaskiner
 • bruke traktor og utstyr energiøkonomisk og miljøvennlig
 • beskrive utrustning og funksjoner på traktorer og andre maskiner
 • sammenlikne ulike mekaniseringslinjer og velge teknologi basert på analyser av produktivitet, økonomi og muligheter for samarbeid
 • sammenlikne ulike former for samarbeid om maskinbruk i landbruket og vurdere utvikling og salg av tjenester
 • instruere i bruk og vedlikehold av traktorer, maskiner og utstyr og utarbeide tilhørende dokumentasjon
 • drøfte hvordan bruk av maskinelt utstyr kan påvirke mennesket og økosystemet

Reparasjon og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utarbeide vedlikeholdsplaner og vurdere behov for verktøy, forbruksmateriell og reservedeler for landbruksmaskiner
 • kontrollere teknisk og sikkerhetsmessig status på traktorer og maskiner og vurdere behov for autorisert service og reparasjoner
 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner på traktorer, maskiner og teknisk utstyr
 • ta hånd om spillolje og annet spesialavfall fra traktor- og maskinparken i tråd med gjeldende regelverk
 • vedlikeholde verktøy og utføre enkelt sveise- og sammenføyingsarbeid og enkle arbeider med varmebehandling av stål etter gjeldende regelverk
 • arbeide med maskinelt utstyr etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • vurdere risiko og lede arbeidsoperasjoner knyttet til vedlikehold av landbruksmaskiner
 • beskrive garantier på teknisk utstyr, planlegge periodisk vedlikehold og følge prosedyrer ved reklamasjon
 • vurdere muligheter for å utvikle tilbud om vedlikeholdstjenester innenfor landbruket
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!