Programområde for landbruk - Læreplan i traktor og maskiner - valgfritt programfag Vg3 (LBR4-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Traktor og maskiner

Maskinbruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og vurdere bruk av traktor og utstyr til arbeidsoperasjoner etter gjeldende regelverk i egen produksjon, i leiekjøring eller i maskinsamarbeid
 • bruke traktor og utstyr under ulike forhold etter gjeldende regelverk og uten unødig slitasje på utstyr og belastning på jord og vegetasjon
 • velge redskaper til arbeidsoppgaver ut fra naturgitte og klimatiske forhold
 • planlegge og gjennomføre effektive kjøremønstre med landbruksmaskiner
 • bruke traktor og utstyr energiøkonomisk og miljøvennlig
 • beskrive utrustning og funksjoner på traktorer og andre maskiner
 • sammenlikne ulike mekaniseringslinjer og velge teknologi basert på analyser av produktivitet, økonomi og muligheter for samarbeid
 • sammenlikne ulike former for samarbeid om maskinbruk i landbruket og vurdere utvikling og salg av tjenester
 • instruere i bruk og vedlikehold av traktorer, maskiner og utstyr og utarbeide tilhørende dokumentasjon
 • drøfte hvordan bruk av maskinelt utstyr kan påvirke mennesket og økosystemet

Reparasjon og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utarbeide vedlikeholdsplaner og vurdere behov for verktøy, forbruksmateriell og reservedeler for landbruksmaskiner
 • kontrollere teknisk og sikkerhetsmessig status på traktorer og maskiner og vurdere behov for autorisert service og reparasjoner
 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner på traktorer, maskiner og teknisk utstyr
 • ta hånd om spillolje og annet spesialavfall fra traktor- og maskinparken i tråd med gjeldende regelverk
 • vedlikeholde verktøy og utføre enkelt sveise- og sammenføyingsarbeid og enkle arbeider med varmebehandling av stål etter gjeldende regelverk
 • arbeide med maskinelt utstyr etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • vurdere risiko og lede arbeidsoperasjoner knyttet til vedlikehold av landbruksmaskiner
 • beskrive garantier på teknisk utstyr, planlegge periodisk vedlikehold og følge prosedyrer ved reklamasjon
 • vurdere muligheter for å utvikle tilbud om vedlikeholdstjenester innenfor landbruket
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!