Læreplan i kroppsøving (KRO1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Vurdering

Retningsliner for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Årssteg

Ordning

10. årssteget

Elevane skal ha ein standpunktkarakter.

Vg1 for særløpsfag i yrkesfaglege utdanningsprogram

Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram

Vg3 studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram i skole

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevane skal ha ein standpunktkarakter 1

1 Der faget går over fleire år, skal eleven berre få standpunktvurdering på det øvste nivået i faget.

Eksamen for elevar

Årssteg

Ordning

10. årssteget

Elevane har ikkje eksamen.

Vg1 for særløpsfag i yrkesfaglege utdanningsprogram

Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram

Vg3 studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram i skole

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevane har ikkje eksamen.

Eksamen for privatistar

Årssteg

Ordning

10. årssteget

Det er inga privatistordning i faget.

Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram

Vg3 studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram i skole

Privatistane skal opp til ein munnleg-praktisk eksamen som blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Dei generelle retningslinene om vurdering er fastsette i forskrifta til opplæringslova.

Side 12 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!