Læreplan i kroppsøving (KRO1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter Vg1

Idrettsaktivitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • praktisere og gjere greie for sentrale reglar i utvalde idrettar og aktivitetar
  • praktisere fair play ved å inkludere andre, uavhengig av føresetnader, i utvalde idrettar og aktivitetar
  • gjere funksjonell bruk av ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar
  • eksperimentere med ulike danseformer og skape dansekomposisjonar

Friluftsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø med lokal forankring

Trening og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere greie for faktorar som påverkar motivasjonen til aktivitet og trening
  • praktisere treningsmetodar og øvingar innanfor uthald, styrke og rørsleevne for å utvikle eigen kropp og ivareta eiga helse
  • planleggje og gjennomføre oppvarming og uttøying før og etter ulike treningsaktivitetar

Side 9 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!