Læreplan i kroppsøving (KRO1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 10. årssteget

Idrettsaktivitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar
 • utføre varierte og effektive svømmeteknikkar over og under vatn
 • svømme ein lengre distanse basert på eiga målsetjing
 • praktisere fair play ved å bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å gjere andre gode
 • trene på og utøve dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skape enkle dansekomposisjonar
 • forklare og utføre livberging i vatn
 • forklare og utføre livbergande førstehjelp

Friluftsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjere greie for andre måtar å orientere seg på
 • praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjere greie for allemannsretten
 • planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, også med overnatting ute

Trening og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse
 • praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening
 • forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse
 • forklare korleis ulike kroppsideal og ulik rørslekultur påverkar trening, ernæring, livsstil og helse
 • førebyggje og gje førstehjelp ved idrettsskadar

Side 8 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!