Læreplan i kroppsøving (KRO1-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter Vg2

Idrettsaktivitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke og overføre prinsipp for fair play i rørsleaktivitetar
  • praktisere treningsmetodar for å forbetre teknikk, taktikk og evne til samspel i lagidrettar
  • praktisere treningsmetodar for å forbetre ferdigheiter i individuelle idrettar, dans og alternative rørsleaktivitetar

Friluftsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke naturen til rekreasjon, trening og friluftsliv

Trening og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planleggje, gjennomføre og vurdere trening for å utvikle eigen kropp og ivareta eiga helse
  • bruke grunnleggjande prinsipp for trening av uthald, styrke og rørsleevne
  • praktisere øvingar som kan førebyggje skadar og belastningslidingar, og gjere greie for prinsipp for gode arbeidsteknikkar og arbeidsstillingar

Side 10 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!