Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2 (KJP2-02)

Kjemisk teknologi

Kjemisk teknologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive enhetsoperasjoner med tilhørende prosessutstyr og forklare virkemåten
 • forklare den logiske sammenkoblingen av enhetsoperasjonene i prosessanlegg
 • beskrive virkemåten for måle-, styre- og reguleringsutstyr
 • vurdere avvik og mulige feilkilder på måle-, styre- og reguleringsutstyr
 • beskrive reguleringsprinsipper som er hensiktsmessige for prosesser
 • bruke skjermbaserte styrings- og overvåkingssystemer
 • beregne masse- og energibalanser
 • beregne utfelt stoffmengde og strømforbruk ved elektrolyse og verifisere med forsøk
 • beregne trykktap og energiomsetning i et rørsystem og verifisere med forsøk
 • beregne varme- og energibalanse i et anlegg og verifisere med forsøk
 • foreta støkiometriske beregninger
 • bruke norsk og engelsk fagterminologi

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!