Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2 (KJP2-02)

Dokumentasjon og kvalitet

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke tekniske flytskjemaer, blokkskjemaer og forriglingsmatriser over kjemiske produksjonsprosesser
  • lage blokk- og flytskjema over forskjellige reguleringskretser
  • forklare en prosess med materialflyt, utstyr og reguleringer ut fra tekniske flytskjemaer (P&ID)
  • bruke aktuelle datablad og foreta risikovurdering i forbindelse med planlegging og utførelse av drifts- og vedlikeholdsoppgaver
  • skrive logg over utført arbeid og avvik
  • arbeide i tråd med gjeldende regelverk for internkontroll og kvalitetssikring
  • bruke fysiske og digitale oppslagsverk i arbeidet og utføre kildekritikk
  • vurdere og beskrive egen utvikling på grunnlag av utførte arbeidsoppgaver

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!