Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2 (KJP2-02)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling og er en del av fagkompetansen. I kjemiprosessfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i kjemiprosessfaget innebærer å beskrive, forklare og dokumentere arbeidet. Det innebærer også muntlig og skriftlig formulering av risikovurderinger og avviksrapporter. Videre dreier det seg om å bruke et presist språk for å unngå feil og misforståelser.

Å kunne lese i kjemiprosessfaget innebærer å følge arbeidsbeskrivelser, prosedyrer, håndbøker og standarder. Aktiv deltagelse i arbeidsmiljøet forutsetter også evne til å lese intern informasjon på intranett eller oppslag.

Å kunne regne i kjemiprosessfaget innebærer å kunne foreta beregninger knyttet til arbeidsprosessene, blant annet innstillinger av prosessanlegg, beregne trykk, temperatur, blandingsforhold og andre prosessparametrer. Å kunne regne er også en forutsetning for å gjennomføre målinger og registreringer i henhold til tegninger, skjemaer og standarder og å opprettholde produktkvaliteten.

Å kunne bruke digitale verktøy i kjemiprosessfaget innebærer å kunne gjøre kildekritiske informasjonssøk, kommunisere internt og eksternt, koordinere aktiviteter og planlegge arbeidsoppgaver. Det innebærer også å styre og overvåke prosessanlegg.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!