Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA6-01)

Foto og grafikk 1

Foto og grafiske uttrykk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for og bruke visuelle verkemiddel i arbeid med foto og grafiske uttrykk
 • bruke skrift som formelement i visuelle uttrykk
 • bruke skisser, foto og skrift i arbeid med illustrasjonar
 • utarbeide design og layout for ulike formål og medium
 • overføre og omarbeide bilete ved hjelp av digitale verktøy
 • montere, ferdigstille og dokumentere eige grafisk arbeid og følgje rutinar for signering

Teknikk og materiale

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • skape eigne uttrykk ved å bruke manuelle, grafiske trykkteknikkar og ulike digitale verktøy
 • utføre trykk på ulike underlag og vurdere resultatet
 • beskrive ulike innstillingar i eit kamera og bruke dei som verkemiddel i eige arbeid med foto
 • planleggje og gjere greie for samanhengen mellom eigne idear, val av reiskap og teknikk som er knytte til mangfaldiggjering i arbeid med foto og layout for trykk
 • bruke ulike filformat, oppløysing og komprimering av bilete tilpassa ulike medium
 • bruke materiale, verktøy og utstyr i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerheit

Foto og grafiske uttrykk i det offentlege rom

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke enkle analysemodellar som grunnlag for å tolke ulike grafiske uttrykk
 • gjere greie for foto som dokumentasjon, reportasje, illustrasjon, kunstuttrykk og reklame
 • bruke døme frå arbeid av kunstnarar og utøvarar som inspirasjon til eige arbeid
 • drøfte rolla til det masseproduserte biletet i det offentlege rom
 • gjere greie for etiske problemstillingar innan visuell kommunikasjon
 • bruke ulike kjelder og følgje reglar for kjeldebruk og kreditering

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!