Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA6-01)

Foto og grafikk 2

Foto og grafiske uttrykk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke og vurdere komposisjon og visuelle verkemiddel i arbeid med foto og grafikk for å skape eige kunstnarisk uttrykk
 • bruke og vurdere samanhengen mellom tekst, skrift og bilete til ulike føremål
 • bruke analoge og digitale medium i visuell kommunikasjon og dokumentere eigen prosess fram til eit produkt
 • utvikle og drøfte idear og design relaterte til ulike tema og kontekstar og vurdere resultatet
 • uttrykkje bodskap gjennom enkeltbilete og seriar i visuelt arbeid
 • tilpasse og presentere eige arbeid til eigna digitale plattformer og utstillingslokale

Teknikk og materiale

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere samanhengen mellom materiale, teknikk og grafiske verkemiddel for å framheve bodskapen i eige uttrykk
 • utforske og bruke ulike fotografiske teknikkar i arbeid med ulike visuelle uttrykk
 • bruke føremålstenlege tekniske løysingar i arbeid med grafisk design og layout for trykk
 • gjere greie for retningslinjer for helse, miljø og sikkerheit knytt til arbeid med materiale, verktøy og utstyr

Foto og grafiske uttrykk i det offentlege rom

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare og bruke modellar i analyse og vurdering av eige og andre sitt arbeid med grafiske kunstuttrykk, ulike fotografiske uttrykk og grafiske designprodukt
 • drøfte visuelle uttrykk knytte til ulike kontekstar og målgrupper
 • gjere greie for foto og grafiske uttrykk i eit etisk perspektiv
 • beskrive arbeida til sentrale og aktuelle grafikarar, fotografar, illustratørar og grafiske designarar og plassere dei i eit historisk og samtidig perspektiv
 • gjere greie for lov om opphavsrett og etiske reglar om personvern og følgje dei

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!