Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA6-01)

Hovudområde

Foto og grafiske uttrykk

Hovudområdet omfattar foto og grafikk som kunstuttrykk, illustrasjon, dokumentasjon, reportasje, typografi og grafisk design. Arbeide med visuelle verkemiddel og komposisjon i skapande arbeid er med. Utforskande praktisk arbeid og refleksjon gjennom kreative og målretta prosessar inngår i hovudområdet. Utarbeiding av uttrykk tilpassa ulike medium høyrer med.

Teknikk og materiale

Hovudområdet omfattar både manuelle, grafiske teknikkar og digitale trykkjeprosessar på ulike underlag. Bruk av ulike fotografiske teknikkar, bearbeiding av motiv og overføring til trykk i eige kunstnarisk arbeid inngår i faget. Behandling av utstyr og bruk av materiale i samsvar med retningslinene for helse, miljø og sikkerheit høyrer med i hovudområdet.

Foto og grafiske uttrykk i det offentlege rom

Hovudområdet omfattar analyse av foto og grafikk knytt til kunstnariske uttrykk og grafisk design for ulike føremål. Forståing for ulike former for grafiske produkt, deira uttrykk og innhald knytte til kommunikasjon gjennom tekst og bilete, høyrer med. Særtrekk i grafiske uttrykk frå ulike tradisjonar og kulturar og kjennskap til arbeid av sentrale og aktuelle grafikarar, illustratørar, fotografar og grafiske designarar er med.

Side 3 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!