Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA6-01)

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetanse og er ein del av han. I foto og grafikk forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

Munnlege ferdigheiter i foto og grafikk inneber å bruke fagterminologi i samband med arbeid i verkstad og studio, og å bruke fagomgrep i samtalar, presentasjonar og diskusjonar om eigne og andre sine arbeid.

Å kunne skrive i foto og grafikk inneber å bruke teikn, bilete og symbol i visuelle uttrykk, og ved utarbeiding av faglege tekstar for presentasjonar.

Å kunne lese i foto og grafikk inneber å undersøkje, tolke og bruke informasjon og faglitteratur om bilete og tekst.

Å kunne rekne i foto og grafikk inneber å analysere og berekne form, proporsjonar og målestokk i komposisjonar for ulike digitale og trykte format.

Digitale ferdigheiter i foto og grafikk inneber å kunne bruke teknisk utstyr, digitale verktøy og tilgjengeleg programvare i skapande arbeid, layout, presentasjon og kommunikasjon.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!