Læreplan i foto og grafikk - valfrie programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA6-01)

Føremål

Foto og grafikk skal medverke til kunnskap om ulike former for grafiske uttrykk som vi møter på ulike arenaer. Ulike trykkemetodar og digitale verkty gjer det mogleg å reprodusere og publisere tekst og bilete raskt og enkelt, noko som stiller krav til auka forståing for etiske problemstillingar knytt til visuell kommunikasjon i fotografiske uttrykk og grafisk design.

Opplæringa i faget skal gi grunnlag for utforsking og fordjuping innan kreative og målretta prosessar. Møte med foto og grafikk av sentrale utøvarar, både kunstnarar og handverkarar, skal gje elevane inspirasjon til eiga utvikling.

Gjennom samarbeid og individuelt arbeid skal det leggjast til rette for utforsking og eksperimentering med ulike teknikkar, materiale og tema i fotografiske uttrykk og grafisk design.

Side 1 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!