Læreplan i kunst og visuelle verkemiddel – felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kunst og visuelle verkemiddel 1

Visuelle verkemiddel

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke ulike teiknereiskapar, underlag og teknikkar i arbeid med frihandsteikning
 • gjere greie for og bruke proporsjonar i eigne arbeid med teikning av naturformer og geometriske former
 • bruke digitale visualiseringsverktøy for å utvikle idear
 • bruke farge som kontrast- og stemningsskapande verkemiddel i teikning og måling
 • kjenne til ulike komposisjonsprinsipp og bruke dei i eigne arbeid
 • kjenne til og bruke fagomgrep knytte til arbeid med visuelle verkemiddel, materiale og teknikkar

Materiale, uttrykk og teknikkar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forenkle, stilisere, og abstrahere naturformer og bruke dette i eigne komposisjonar
 • bruke foto og digitale verktøy for å dokumentere eigen arbeidsprosess
 • bruke fagomgrep for å gjere greie for eigne val, og presentere og vurdere eit ferdig resultat
 • bruke farge, form, teknikkar, materiale og reiskapar for å oppnå det ønskte uttrykket i to- og tredimensjonale arbeid
 • bruke materiale og utstyr i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerheit

Kunst- og kulturhistorie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kjenne til særtrekk og visuelle verkemiddel i vestleg kunst før 1600
 • forklare korleis oppdragsgivarar, laug og akademi har påverka utforminga av bilete og skulptur før 1600

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!