Læreplan i kunst og visuelle verkemiddel – felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kunst og visuelle verkemiddel 2

Visuelle verkemiddel

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke kunnskap om anatomi, proporsjonar og forkortingar i teikninga av menneskekroppen
 • bruke valør, farge, form og perspektiv for å oppnå illusjon av rom
 • forklare den påverknadskraft og symbolverdi fargane har til å skape identitet og tilhøyrsle
 • bruke sentrale komposisjonsprinsipp for å skape eigne uttrykk
 • bruke fagomgrep i samtale om og vurdering av eige og andre sitt arbeid
 • bruke digitale verktøy for å utarbeid skisser og biletnotat

Materiale, uttrykk og teknikkar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke utsnitt, positive og negative former i arbeid med mønsterkomposisjonar analogt og digitalt
 • bruke varierte materiale, reiskapar og teknikkar i arbeid med to- og tredimensjonal form
 • planleggje, gjennomføre og dokumentere eit kunstnarisk arbeid og vurdere kvaliteten på arbeidet med tanke på form, teknikk, uttrykk og meining
 • kombinere skrift og bilete for å synleggjere ein bodskap
 • kjenne til åndsverklova og gjere greie for etiske normer og regelverk for publisering av bilete

Kunst- og kulturhistorie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for hovudtrekk og særtrekk i kunsthistoriske retningar frå 1600 til 1900
 • bruke fagomgrep i tolking og samanlikning av ulike kunstuttrykk
 • forklare den samfunnsmessige samanhengen for sentrale kunstverk frå 1600 til 1900

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!