Læreplan i kunst og visuelle verkemiddel – felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA1-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Struktur

Kunst og visuelle verkemiddel består av tre programfag: Kunst og visuelle verkemiddel 1, kunst og visuelle verkemiddel 2 og kunst og visuelle verkemiddel 3. Kunst og visuelle verkemiddel 2 byggjer på kunst og visuelle verkemiddel 1. Kunst og visuelle verkemiddel 3 byggjer på kunst og visuelle verkemiddel 2.

Faget er strukturert i hovudområde som det er formulert kompetansemål for. Hovudområda utfyller kvarandre og må sjåast i samanheng.

Oversikt over hovudområda:

Fag

Hovedområde

Kunst og visuelle verkemiddel 1

Visuelle verkemiddel

Materiale, uttrykk og teknikkar

Kunst- og kulturhistorie

Kunst og visuelle verkemiddel 2

Visuelle verkemiddel

Materiale, uttrykk og teknikkar

Kunst- og kulturhistorie

Kunst og visuelle verkemiddel 3

Visuelle verkemiddel

Materiale, uttrykk og teknikkar

Kunst- og kulturhistorie

Side 2 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!