Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR2-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

God kunnskap om trening er viktig både for den enkelte og for samfunnet, og for den som skal veilede andre i deres trening. Trening har egenverdi og nytteverdi både for en konkurranseutøver som arbeider målbevisst for å bedre sine prestasjoner, og for mosjonister som ønsker å oppnå en følelse av velvære og overskudd, og som vil forebygge helseplager.

Programfaget treningslære skal gi kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, hvordan kosthold og livsstil påvirker vår funksjonsevne, og betydningen av god treningsplanlegging med tanke på ferdighetsutvikling og helsefremmende aktivitet.

Opplæringen i programfaget skal knyttes til trening, idrettsaktivitet og allsidig kroppsbruk. Det skal legges vekt på å forstå, analysere og vurdere fysiske, psykiske, tekniske, taktiske og sosiale faktorer som er sentrale i treningsarbeidet. Kilder og informasjon skal tolkes og begrunnes både muntlig og skriftlig, og brukes tverrfaglig. Programfaget treningslære skal særlig utfordre den enkelte til å skaffe seg og anvende kunnskap i ulike treningssituasjoner, for å kunne løse problemstillinger og planlegge, gjennomføre og evaluere trening og idrettsaktivitet.

Programfaget treningslære er satt sammen av ulike fagområder, og gir gode muligheter til å integrere praksis og teori. Opplæringen i treningslære skal være nær knyttet til faget aktivitetslære. Kompetanse i programfaget skal oppnås gjennom praktisk erfaring med, ferdighet i og kunnskap om treningsprinsipper, aktiviteter, treningsformer, treningsmetoder og øvelser.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!