Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR2-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Programfaget er strukturert i fire hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Fag

Hovedområder

Treningslære 1

Trenings-planlegging

Kroppens oppbygning og funksjon

Treningsformer og treningsmetoder

Trening og helse

Treningslære 2

Trenings-planlegging

Kroppens oppbygning og funksjon

Treningsformer og treningsmetoder

Trening og helse

Treningsplanlegging

Hovedområdet dreier seg om å systematisk strukturere treningsprosessen med tanke på egen og andres ferdighetsutvikling ut fra treningstilstand og de målene som blir satt. Treningsprinsippene ligger til grunn for å lage ulike typer treningsplaner, og sees i sammenheng med fysiske, psykiske, koordinative, tekniske, taktiske og sosiale krav i ulike organiserte og uorganiserte idrettsaktiviteter.

Kroppens oppbygning og funksjon

Hovedområdet dreier seg om kroppens anatomi og fysiologi. Det gir grunnlag for å forstå hva som skjer i kroppen ved ulike former for trening og aktivitet.

Treningsformer og treningsmetoder

Hovedområdet dreier seg om trening av grunnleggende fysiske og psykiske egenskaper og koordinasjon og teknikk. De fysiske egenskapene omfatter utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet og bevegelighet. Innenfor de ulike treningsformene får elevene kunnskap om treningsmetoder og øvelser.

Trening og helse

Hovedområdet dreier seg om hvordan livsstil spiller inn på vår helse og prestasjonsutvikling. Området omhandler også kunnskap om helsefremmende aktiviteter hos seg selv og andre, samt forebygging og behandling av idrettsskader.

Side 2 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!