Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR2-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Treningslære 2

Treningsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utarbeide og begrunne arbeidskravsanalyse, kapasitetsanalyse og målsettinger knyttet til en valgt idrettsaktivitet
 • anvende og drøfte grunnleggende treningsprinsipper i treningsplanlegging
 • utarbeide og begrunne korttidsplaner og langtidsplaner knyttet til trening og idrettsaktivitet
 • anvende fysiske tester for å registrere og vurdere hvordan trening virker

Kroppens oppbygning og funksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for faktorer som har betydning for utvikling av fysiske, psykiske og koordinative egenskaper
 • vurdere hvordan energifrigjøringen foregår i ulike idrettsaktiviteter
 • gjøre rede for hvilke muskler som er aktive og vurdere former for muskelarbeid i tilknytning til ulike teknikker og øvelser
 • forklare bevegelsesprinsipper som har betydning for funksjonell teknikk i ulike idrettsaktiviteter
 • gjøre rede for mekaniske og organiske forhold som er sentrale i en valgt idrettsaktivitet

Treningsformer og treningsmetoder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og anvende treningsformer, treningsmetoder og øvelser som har betydning i en valgt idrettsaktivitet
 • vurdere betydningen av psykiske faktorer for prestasjonsnivået i en valgt idrettsaktivitet
 • anvende og drøfte betydningen av mental trening i en valgt idrettsaktivitet

Trening og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for og vurdere hvordan trening og idrettsaktivitet kan virke helsefremmende
 • drøfte hvordan doping og stimulerende midler kan virke inn på helse og prestasjonsutvikling
 • vurdere krav til livsstil i forhold til helse og prestasjonsutvikling

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!