Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR2-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Treningslære 1

Treningsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hvilken betydning oppvarming har i forbindelse med trening og konkurranse
 • gjøre rede for grunnleggende treningsprinsipper
 • utarbeide ulike typer målsettinger for egen prestasjonsutvikling
 • utarbeide økt-, uke- og periodeplaner og begrunne dem
 • forklare hensikten med arbeidskravsanalyse og kapasitetsanalyse i treningsplanlegging
 • beskrive og gjennomføre tester innenfor ulike treningsformer

Kroppens oppbygning og funksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive kroppens oppbygging og funksjon
 • forklare aerob og anaerob energifrigjøring
 • forklare hvordan nerver og muskler skaper bevegelser

Treningsformer og treningsmetoder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for trening av fysiske egenskaper, koordinasjon og teknikk
 • forklare og praktisere sentrale treningsformer, treningsmetoder og øvelser
 • anvende treningsformer, treningsmetoder og øvelser i forhold til egne mål og forutsetninger

Trening og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hvordan aktivitet og trening kan påvirke kroppen
 • forklare hvordan idrettsskader kan forebygges og behandles
 • planlegge og vurdere kosthold og væsketilførsel ut fra sentrale ernæringsmessige prinsipper
 • forklare betydningen av søvn, hvile og restitusjon i forhold til helse og prestasjonsutvikling

Side 6 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!