Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 (HUD2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for krav som stilles til personlig hygiene i hudpleiefaget
  • gjøre rede for hudens, hårets og neglenes oppbygning og funksjon og gi eksempler på ulike behandlingsmetoder
  • drøfte og gi eksempler på ulike tiltak for å forebygge og forbedre hudforandringer
  • drøfte sammenhengen mellom helse, levevaner, fysisk aktivitet og kosthold
  • gi eksempler på sammenhengen mellom kosthold og frisk hud
  • gjøre rede for betydningen av god hygiene for å forebygge sykdom og hindre smitte, og kunne demonstrere viktige hygienetiltak i hudpleiefaget
  • forklare hovedprinsippene for helse, miljø og sikkerhet og gi eksempler på hvordan kravene til helse, miljø og sikkerhet kommer til uttrykk i yrkesutøvelsen
  • forklare valg av produkter i sammenheng med bærekraftig utvikling og konsekvenser for miljøet

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!