Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 (HUD2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I hudpleiefaget forstår en grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i hudpleiefaget innebærer å kommunisere med kunder. Det innebærer også skriftlig og muntlig markedsføring av faget. I tillegg vil det si å kunne føre kartotek, skrive henvisninger og brev.

Å kunne lese i hudpleiefaget innebærer å forstå innholdet i faglitteratur, brukerveiledninger, kartoteker og relevant regelverk, og å tilegne seg ny kunnskap og innsikt i faget.

Å kunne regne i hudpleiefaget innebærer å beregne kostnader og håndtere oppgjør ved kundebehandling, kjøp og salg. Det vil også si å kunne beregne fortjeneste ved salg av produkter og tjenester. Det innebærer også å kunne blande ulike ingredienser i riktig mengdeforhold.

Å kunne bruke digitale verktøy i hudpleiefaget innebærer å søke relevant og oppdatert informasjon og holde kontakt med andre fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Det omfatter også kartotekføring, lagerstyring og kontroll av omsetning, og utarbeiding av kundeveiledninger og annen informasjon.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!