Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Struktur

Felles programfag er strukturert i tre programfag. Programfaga utfyller kvarandre og må sjåast i samanheng.

Oversikt over felles programfag:

Årssteg

Programfag

Vg1

Helsefremjande arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøving

Side 2 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!