Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Helsefremjande arbeid

Helsefremjande arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere greie for samanhengar mellom helse og livsstil
  • drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre eiga helse og folkehelsa, både psykisk og fysisk
  • setje saman enkle måltid og vurdere energi- og næringsinnhaldet i tråd med tilrådingar om eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene
  • drøfte helse-, livsstils- og kosthaldsinformasjon og reklame i media
  • gjere greie for kva den enkelte kan gjere for å halde ved lag eit godt immunforsvar og førebyggje smittespreiing, og forklare kva smittespreiing kan føre til
  • forklare korleis kroppen er bygd opp og fungerer i forhold til livsstilssjukdommar, og forklare konsekvensar av svikt i vitale kroppsfunksjonar
  • utføre grunnleggjande førstehjelp
  • bruke rette arbeidsteknikkar og gode arbeidsstillingar, og gjere greie for samanhengen mellom ergonomi og helse

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!