Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 (HSE3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Yrkesutøving

Yrkesutøving

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere eige arbeid i faget
 • utføre administrative arbeidsoppgåver knytte til dokumentasjon, registrering, rekneskap, telefonførespurnader og ventelistehandtering
 • utføre logistikk- og bestillingsarbeid
 • leggje til rette for og assistere andre yrkesgrupper
 • utføre dei mest vanlege undersøkingsmetodane, laboratoriearbeid og skiftestue- og assistansearbeid
 • følgje prosedyrar ved stikkskadar
 • følgje prosedyrar for arbeidet med biologisk og kjemisk materiale
 • handtere avfall på ein hygienisk og miljøriktig måte
 • rettleie pasientar, brukarar og pårørande om ulike instansar i helse- og sosialtenesta
 • utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer og gjeldande regelverk om kvalitet i helse- og sosialtenesta
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp
 • utføre arbeidet i tråd med prinsippa for universell utforming av tenester og produkt
 • bruke relevante digitale verktøy i arbeidet

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!