Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 (HSE3-02)

Yrkesutøving

Yrkesutøving

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere eige arbeid i faget
 • utføre administrative arbeidsoppgåver knytte til dokumentasjon, registrering, rekneskap, telefonførespurnader og ventelistehandtering
 • utføre logistikk- og bestillingsarbeid
 • leggje til rette for og assistere andre yrkesgrupper
 • utføre dei mest vanlege undersøkingsmetodane, laboratoriearbeid og skiftestue- og assistansearbeid
 • følgje prosedyrar ved stikkskadar
 • følgje prosedyrar for arbeidet med biologisk og kjemisk materiale
 • handtere avfall på ein hygienisk og miljøriktig måte
 • rettleie pasientar, brukarar og pårørande om ulike instansar i helse- og sosialtenesta
 • utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer og gjeldande regelverk om kvalitet i helse- og sosialtenesta
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp
 • utføre arbeidet i tråd med prinsippa for universell utforming av tenester og produkt
 • bruke relevante digitale verktøy i arbeidet

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!