Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 (HSE3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Helsefremmande arbeid

Helsefremmande arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • informere pasientar om korleis sunt kosthald, fysisk aktivitet, røykfridom kan medverke til å førebyggje livsstilssjukdommar, psykiske lidingar, infeksjonar og smerte
 • gjere greie for kjenneteikn på god allmenntilstand, registrere avvik og setje i verk tiltak
 • gjere greie for svangerskap og vanlege plager og komplikasjonar i svangerskapet
 • gjere greie for dei vanlegaste barnesjukdommane
 • drøfte smerteomgrepet
 • gjere greie for dei vanlegaste livsstilssjukdommane, kroniske sjukdommar, psykiske lidingar, infeksjonar og smerter og for dei vanlegaste lækjemidla som blir brukte
 • rettleie om konsekvensar av bruk av lækjemiddel
 • utføre førebyggjande tiltak knytte til epidemiar og pandemiar
 • utføre tiltak som fremmar helse, service og trivsel
 • utføre førstehjelp
 • utføre hygienetiltak i tråd med gjeldande regelverk
 • setje i verk tiltak som fremmar trivsel og helse på arbeidsplassen
 • utføre arbeidet i tråd med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik (HMT)

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!