Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 (HSE3-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Helsefremmande arbeid

Helsefremmande arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • informere pasientar om korleis sunt kosthald, fysisk aktivitet, røykfridom kan medverke til å førebyggje livsstilssjukdommar, psykiske lidingar, infeksjonar og smerte
 • gjere greie for kjenneteikn på god allmenntilstand, registrere avvik og setje i verk tiltak
 • gjere greie for svangerskap og vanlege plager og komplikasjonar i svangerskapet
 • gjere greie for dei vanlegaste barnesjukdommane
 • drøfte smerteomgrepet
 • gjere greie for dei vanlegaste livsstilssjukdommane, kroniske sjukdommar, psykiske lidingar, infeksjonar og smerter og for dei vanlegaste lækjemidla som blir brukte
 • rettleie om konsekvensar av bruk av lækjemiddel
 • utføre førebyggjande tiltak knytte til epidemiar og pandemiar
 • utføre tiltak som fremmar helse, service og trivsel
 • utføre førstehjelp
 • utføre hygienetiltak i tråd med gjeldande regelverk
 • setje i verk tiltak som fremmar trivsel og helse på arbeidsplassen
 • utføre arbeidet i tråd med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik (HMT)

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!