Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 (HSE3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • drøfte kva profesjonell yrkesutøving inneber for helsesekretæren
  • drøfte kjenneteikn på god pasientservice og yte service til pasientar
  • kommunisere og samhandle med helsepersonell og pasientar i ulike livssituasjonar
  • bruke ulike strategiar for konflikthandtering
  • handtere stressprega situasjonar
  • hjelpe pasientar og brukarar i krisesituasjonar og rettleie om bruk av hjelpeapparat
  • observere pasienten og rapportere pasientinformasjon korrekt og objektivt via tenesteveg
  • følgje gjeldande regelverk om teieplikt og personvern
  • leggje til rette relevant informasjon på venterom og arbeidsplassar
  • bruke medisinske ord og uttrykk

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!