Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 (HSE3-02)

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • drøfte kva profesjonell yrkesutøving inneber for helsesekretæren
  • drøfte kjenneteikn på god pasientservice og yte service til pasientar
  • kommunisere og samhandle med helsepersonell og pasientar i ulike livssituasjonar
  • bruke ulike strategiar for konflikthandtering
  • handtere stressprega situasjonar
  • hjelpe pasientar og brukarar i krisesituasjonar og rettleie om bruk av hjelpeapparat
  • observere pasienten og rapportere pasientinformasjon korrekt og objektivt via tenesteveg
  • følgje gjeldande regelverk om teieplikt og personvern
  • leggje til rette relevant informasjon på venterom og arbeidsplassar
  • bruke medisinske ord og uttrykk

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!