Læreplan i horn-, bein- og metallduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift (HMD3-01)

Vurdering

Vg3 Horn, bein og metallduodjifaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområde

Ordning

Produksjon

Produktdesign

Næring, økonomi og marked

Alle skal opp til fagprøven som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på seks (6) virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!