Læreplan i horn-, bein- og metallduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift (HMD3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utviklingen av og er en del av fagkompetansen. I horn-, bein- og metallduodjifaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i horn-, bein- og metallduodjifaget innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om produkter og tjenester, materialer, design, kvalitet, arbeidsprosesser og -redskaper, historiske kilder, estetikk og etikk. Det innebærer å bruke fagspråk og regional samisk duodjiterminologi i kommunikasjon med kunder, kollegaer, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å dokumentere og vurdere eget arbeid samt å bruke alfanumeriske tegnsett og urfolks tegn og symboler.

Å kunne lese i horn-, bein- og metallduodjifaget innebærer å forstå og bruke faglitteratur og visuelle framstillinger med tegn, ornament og symboler i urfolks håndverk og kulturuttrykk.

Å kunne regne i horn-, bein- og metallduodjifaget innebærer å beregne pris ut fra tidsbruk og kostnader, regne ut vekt, volum, mengde, vinkler og størrelse. Det innebærer også å vurdere forhold mellom materialer, form, kvalitet og funksjon.

Å kunne bruke digitale verktøy i horn-, bein- og metallduodjifaget innebærer å innhente og formidle informasjon, å visualisere ideer og eksperimentere med form og komposisjon. Det innebærer også å bruke teknologi i kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere, i arbeid med produkter, i produktutvikling og design og i arbeid med økonomi og markedsføring av egne håndverksprodukter og tjenester. Dessuten innebærer det å delta i faglige nettverk.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!