Læreplan i horn-, bein- og metallduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift (HMD3-01)

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet omfatter praksis med framstilling av duodjiprodukter i horn, bein og metall også i kombinasjon med hverandre og med skinn, lær, treets bestanddeler, stein, og andre materialer. Det omfatter bearbeiding, sammensetting og bruk av råvarer etter samiske kulturtradisjoner og nye produksjonsmetoder, samt utvikling av håndverksferdigheter og materiallære. Hovedområdet inkluderer framskaffelse, lagring, sortering og deling av horn og bein. Videre inkluderer hovedområdet formgiving, gravering og overflatebehandling av horn og bein. I tillegg inngår bearbeiding og overflatebehandling av metallegeringer og metaller i hovedområdet. Vedlikehold og reparasjon av duodjiprodukter inngår også. Det omfatter videre laging og vedlikehold av enkle håndverktøy og vedlikehold av verktøy, utstyr og maskiner. Helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet.

Produktdesign

Hovedområdet omhandler arbeidsprosessen fra idé til ferdig produkt. Hovedområdet omfatter skisse- og detaljtegning, samt valg og begrunnelse av form, materialer og ornamentering. Hvordan ulike bestanddeler av horn og bein kan benyttes til produksjon, hører med. Hovedområdet omfatter videre kunnskaper om regionale særpreg, bruk av fagspråk og regional samisk duodjiterminologi. Planlegging, vurdering og dokumentasjon hører også med.

Næring, økonomi og marked

Hovedområdet omfatter økonomi og forretningsutvikling, beregning av kostnader, pris og lønnsomhet. Videre omfatter hovedområdet markedsføring, salg og kundebehandling. Kunnskap om markedet for materialer, produkter, verktøy og maskiner og duodjibransjens organiseringer inngår også i hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!