Læreplan i horn-, bein- og metallduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift (HMD3-01)

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge ut, sortere og dele opp horn- og beinmaterialer til bruk i ulike produkter
 • bearbeide og utføre overflatebehandling på ulike metaller og metallegeringer med utgangspunkt i en produktidé
 • bruke ulike teknikker til sammenføyning, sveiping og bøying av horn og bleking av bein og horn
 • kombinere horn, bein og metall med hverandre og med andre materialer i utvikling og produksjon av duodjiprodukter
 • bruke ulike pusse- og poleringsteknikker på horn og bein
 • tegne og gravere ornamentikk i tråd med regionale tradisjoner og bruke gjeldende graveringsteknikker
 • produsere og bruke tradisjonelle fargestoffer i gravering og overflatebehandling
 • håndtere avkapp fra horn og bein etter produksjon, i tråd med regional skikk og tradisjon
 • vurdere skade på duodjiprodukt og utføre vedlikehold og reparasjon
 • lage og vedlikeholde enkle håndverktøy
 • bruke og vedlikeholde verktøy og maskiner etter gjeldende sikkerhetsbestemmelser
 • utføre duodjiarbeid i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Produktdesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utvikle og bruke arbeidstegninger, skisser og modeller i produksjonen
 • gjøre rede for regionale særpreg i form og ornamentikk i duodjifaget
 • tilpasse ornamentikk i forhold til regionale tradisjoner og produkt
 • gjøre rede for valg og sammensetting av materialer med hensyn til materialegenskaper, form og funksjon
 • tolke og nyttiggjøre seg av trender i benyttelsen av horn, bein og metall
 • konkretisere og begrunne idé og arbeidsprosess i tråd med estetiske normer i duodjifaget og regionale ulikheter
 • bruke fagspråk og regional samisk duodjiterminologi i kommunikasjon med kunder og andre samarbeidspartnere
 • planlegge, vurdere og dokumentere egne arbeidsprosesser, produkter og håndverkstjenester

Næring, økonomi og marked

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • innhente opplysninger om offentlig lov og regelverk og drøfte ulike selskapsformer for en virksomhet
 • forklare forskjellen mellom regnskap, næringsoppgave, merverdiavgiftsoppgave og selvangivelse og hvordan disse kan brukes i videreutvikling av bedriften
 • regne ut pris på produkter og tjenester på grunnlag av tidsbruk og materialforbruk og beregne lønnsomhetsgrad for produksjon
 • ta i bruk metoder for innhenting og analyse av markedsdata og bruke dataen i markedsføring og salg
 • gjøre rede for markedet for materialer, produkter, verktøy og maskiner til horn, bein og metall
 • kommunisere med kunder ved klager og reklamasjoner
 • gjøre rede for bransjens organisering i Sápmi og i Norge

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!