Læreplan i gravørfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GRF3-01)

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tegne og gravere produkter i ulike materialer
 • gjøre rede for særpreg ved gravørprodukter fra forskjellige stilarter
 • gjenkjenne og lage håndverksprodukter knyttet til ulike kulturer, håndverkshistoriske perioder og trender i gravørfaget
 • bruke måleverktøy på en håndverksmessig måte i gravørfaget
 • lage håndverktøy tilpasset ulike områder i gravørfaget
 • bearbeide, herde og anløpe ulike typer stål
 • velge, tilpasse og bruke ulike typer verktøy, maskiner, materialer og teknikker i gravørfaget
 • tegne og gravere forskjellige skrifttyper, ornamentikk og heraldiske våpen
 • gravere sjablonger
 • gravere tekst og logo på ulike produkter
 • skravere med stikkel og mattpunsel
 • skanne, bearbeide logoer, stilisere, forenkle og separere farge ved gravering
 • utføre etterbehandling og overflatebehandling av graverte produkter
 • utføre nødvendig vedlikehold på maskiner og verktøy
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i gravørfaget

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utarbeide og begrunne idéskisser og forslag til gravering på ulike produkter
 • lage og bruke arbeidstegninger og annen visuell informasjon i produktutvikling og teknisk produksjon av arbeider
 • gjøre rede for ulike materialers egenskaper og bruksområder
 • gjøre rede for eget arbeid i lys av trender i gravørfaget
 • gjennomføre enkle undersøkelser og vurdere behov for graverte produkter og gravørtjenester i markedet
 • presentere, dokumentere og markedsføre egne produkter og tjenester med og uten digitale verktøy
 • beregne forbruk av råvarer og materialer samt pris på egne produkter og tjenester i gravørfaget
 • gjøre rede for gravørfagets tradisjoner og egenart
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, brukere og andre samarbeidspartnere innen gravørfaget

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!