Læreplan i gravørfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GRF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Gravørfaget har lange tradisjoner knyttet til arbeid med våpen, mynter, medaljer, smykker og bruksgjenstander. Gravøren tegner og graverer tekst, inskripsjoner og dekor på forskjellige produkter i ulike materialer. Gravørfaget ivaretar samfunnets behov for graverte produkter.

Opplæringen i gravørfaget skal bidra til praktisk arbeid med tegning, form, materialer og verktøy ved gravering på og utsmykking av gjenstander. Opplæringen skal også bidra til å utvikle håndverksferdigheter og tradisjonelle teknikker samt stimulere til bruk av nye teknikker, arbeidsmåter og materialer. Videre skal opplæringen stimulere til forståelse for sammenheng mellom funksjon og estetiske virkemidler. Opplæringen skal også legge til rette for kundebehandling og bidra til forståelse for forhold mellom produksjon og marked.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er gravør.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!