Læreplan i gravørfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GRF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I gravørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i gravørfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å delta i faglige diskusjoner og presentere eget arbeid.

Å kunne lese i gravørfaget innebærer å forstå og bruke faglitteratur. Det innebærer også å bruke arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler samt å tolke skriftlig og visuelt språk.

Å kunne regne i gravørfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum, mengde, vinkler, størrelser, styrkeforhold og tidsbruk. Det innebærer også analyse og konstruksjon av former, strukturer og proporsjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i gravørfaget innebærer å innhente informasjon og å eksperimentere med form, farge og komposisjon. Det innebærer også å delta i faglige digitale nettverk og å bruke digitalt utstyr til presentasjon og dokumentasjon av eget arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!