Læreplan i gravørfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GRF3-01)

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet omfatter tegning og gravering på forskjellige produkter og i ulike materialer. Hovedområdet omfatter også produksjon, tilpasning og bruk av håndverktøy og maskiner. Forhold mellom form, farge, materialer, verktøy, teknikker og funksjon inngår i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet bruk av tradisjonelle teknikker og arbeid med ny teknologi. Hovedområdet omfatter også helse, miljø og sikkerhet.

Produktutvikling

Hovedområdet omfatter arbeid med skisser og tegninger samt utprøving av ulike teknikker, materialer og arbeidsmåter i gravørfaget. Hovedområdet omfatter også kunnskap om ulike metaller og materialer til bruk i verktøy og produkter. Enkle markedsundersøkelser, kalkyler og kundebehandling inngår i hovedområdet. Presentasjon og dokumentasjon av egne produkter og tjenester og bruk av digitale verktøy inngår også.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!