Læreplan i flysystemmekanikerfaget opplæring i bedrift (FSY4-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2023

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter opplæring i bedrift

Dokumentasjon og kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge inspeksjon, feilsøking, service, justering, demontering, montering, sprekkontroll, reparasjon, låsing, sikring, modifikasjon, funksjonstesting, kontroll og konservering
 • identifisere og velge godkjent vedlikeholdsdokumentasjon
 • identifisere og velge godkjente komponenter og reservedeler
 • velge nødvendig verktøy og test- og måleutstyr
 • samarbeide, veilede og kommunisere
 • dokumenter egen opplæring i dokumentasjon og kommunikasjon

Teknisk vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre inspeksjon, feilsøking, service, justering, demontering, montering, sprekkontroll, reparasjon, låsing, sikring, modifikasjon, funksjonstesting, kontroll og konservering
 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende regelverk og produsentens tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetskrav
 • bruke og vedlikeholde nødvendig verktøy og test- og måleutstyr
 • gjenkjenne og redegjøre for ulike materialer og materialsammensetninger
 • bruke og vedlikeholde nødvendig bakkeutstyr
 • vedlikeholde og kontrollere relevant redningsutstyr
 • utføre arbeidet i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetskrav
 • anvende flyteknisk engelsk
 • dokumentere egen opplæring i flyteknisk vedlikehold

Kvalitetssikring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og produsentens tekniske dokumentasjon
 • anvende vedlikeholdsorganisasjonens kvalitetssikringssystem
 • vurdere kvaliteten av eget og andres arbeid
 • ta hensyn til menneskelige faktorers betydning i forbindelse med teknisk vedlikeholdsarbeid
 • skrive arbeids- og statusrapporter

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!