Læreplan i flysystemmekanikerfaget opplæring i bedrift (FSY4-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2023

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Dokumentasjon og kommunikasjon

Hovedområdet omfatter arbeidsbeskrivelser, regelverk, avtaleverk og nødvendige kommunikasjonsformer.

Teknisk vedlikehold

Hovedområdet omfatter rutiner og prosedyrer for vedlikehold av luftfartøy med bruk av relevant verktøy og utstyr. Videre inngår bedriftens organisasjon og forretningsdrift.

Kvalitetssikring

Hovedområdet omfatter kvalitetskontroll, menneskelige faktorer, helse, miljø og sikkerhet og kvalitetsmessige vurderinger og tiltak.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!