Læreplan i flysystemmekanikerfaget – opplæring i bedrift (FSY04‑02)