Læreplan i flysystemmekanikerfaget opplæring i bedrift (FSY4-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2023

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I flysystemmekanikerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i flysystemmekanikerfaget innebærer å formulere seg presist og forståelig, med håndskrift og ved bruk av digitale verktøy, i arbeid med dokumentasjon og i samarbeid med andre.

Å kunne lese i flysystemmekanikerfaget innebærer å forstå og å anvende ulike norsk- og engelskspråklige fagtekster som sikrer at arbeidet til enhver tid utføres i tråd med gjeldende regelverk. Dette inkluderer håndbøker, utstyrsmanualer, montasjeveiledninger, lover, forskrifter, arbeidsbeskrivelser, datablader og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet.

Å kunne regne i flysystemmekanikerfaget innebærer å utføre beregninger, å ta beslutninger basert på måleresultater og å forstå flytekniske funksjoner på grunnlag av kjente matematiske formler og utrykk.

Å kunne bruke digitale verktøy i flysystemmekanikerfaget innebærer å foreta informasjonssøk og bruke kommunikasjonsprogrammer. Bruk av digitale verktøy innebærer også datautveksling, konfigurering, feilsøking og testing.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!