Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (FLY2-02)

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Luftfartøylære

Teknisk vedlikehold 1

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Luftfartøylære

Eleven skal opp til skriftlig eksamen i luftfartøylære. Eksamen gjennomføres i henhold til kravene i EASA PART - 66, jf. Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, - deler og – utstyr om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Luftfartøylære

Eleven skal opp til skriftlig eksamen i luftfartøylære. Eksamen gjennomføres i henhold til kravene i EASA PART - 66, jf. Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, - deler og – utstyr om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Teknisk vedlikehold I

Privatisten skal opp til en praktisk eksamen.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering i standpunktkarakter er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Side 9 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!