Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (FLY2-02)

Teknisk vedlikehold 1

Teknisk vedlikehold 1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke riktig verktøy og måleinstrumenter knyttet til vedlikehold av luftfartøyer
  • utføre ulike monterings-, demonterings-, inspeksjons-, og reparasjonsteknikker for arbeid på luftfartøyer
  • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter og produsentenes tekniske dokumentasjon
  • vurdere og dokumentere eget og andres arbeid som utføres på systemene
  • bruke faglig presist språk om vedlikehold av luftfartøysystemer
  • utføre arbeidet i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetskrav
  • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!