Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (FLY2-02)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I flyfag forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne utrykke seg muntlig og skriftlig i flyfag innebærer å kommunisere med kolleger og fagfolk fra andre fagområder. Det innebærer å formulere seg presist og å kommunisere slik at misforståelser og farlige situasjoner unngås.

Å kunne lese i flyfag innebærer å forstå ulike norsk og engelskspråklige fagtekster som sikrer at arbeidet til enhver tid utføres i tråd med gjeldende regelverk. Slike tekster kan være håndbøker, utstyrsmanualer, montasjeveiledninger, lover, forskrifter, arbeidsbeskrivelser, datablad og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet.

Å kunne regne i flyfag innebærer å utføre beregninger, ta beslutninger ut fra måleresultater og forstå flytekniske funksjoner på grunnlag av kjente matematiske formler og uttrykk.

Å kunne bruke digitale verktøy i flyfag innebærer å foreta informasjonssøk og bruke kommunikasjonsprogrammer. Det betyr også å foreta datautveksling, konfigurering, feilsøking og testing.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!