Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (FLY2-02)

Luftfartøylære

Luftfartøylære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke matematiske prinsipper innen aritmetikk, algebra og geometri i praktiske sammenhenger knyttet til luftfartøyer og utstyr
  • bruke fysiske prinsipper innen materie, mekanikk, termodynamikk, optikk og bølger og lyd i praktiske sammenhenger knyttet til luftfartøyer og utstyr
  • bruke matematiske formler sett i sammenheng med lover innen fysikk som er aktuelle for faget
  • måle på, koble og gjenkjenne og redegjøre for elektriske komponenter i luftfartøyer
  • måle på, koble og gjenkjenne og redegjøre for analoge elektroniske komponenter i luftfartøyer
  • måle på, koble og gjenkjenne og redegjøre for digitale elektroniske komponenter og elektroniske instrumentsystemer i luftfartøyer
  • gjenkjenne og redegjøre for ulike materialer, deres egenskaper og bruksområder, og for relevante komponenter i luftfartøyenes konstruksjoner
  • beskrive grunnleggende aerodynamiske lover

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!