Læreplan i fjell- og bergverksfaget Vg3 / opplæring i bedrift (FJE3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Vurdering

Vurdering

Vg3 fjell- og bergverksfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Boring, sprenging og sikring

Maskiner og utstyr

Bransjelære

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fire virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!