Læreplan i fjell- og bergverksfaget Vg3 / opplæring i bedrift (FJE3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I fjell- og bergverksfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i fjell- og bergverksfaget innebærer å kommunisere med ulike samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Åkunne lese i fjell- og bergverksfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å kunne forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, monteringsanvisninger, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i fjell- og bergverksfaget innebærer å beregne tid, vekt, arealer, volum og mengder. Det innebærer i tillegg ulike former for masseberegninger. Det vil også si bruk av målestokk og beregning av vinkler, høyder og fall.

Å kunne bruke digitale verktøy i fjell- og bergverksfaget innebærer å bruke digitale verktøy i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også bruk av slike verktøy til måling, beregning og tegning.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!