Læreplan i fjell- og bergverksfaget Vg3 / opplæring i bedrift (FJE3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Struktur

Fjell- og bergverksfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg3 / opplæring i bedrift

Boring, sprenging og sikring

Maskiner og utstyr

Bransjelære

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!