Læreplan i engelsk for hørselshemmede (ENG2-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • identifisere og bruke ulike situasjoner og strategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk
 • beskrive eget arbeid med å lære engelsk
 • identifisere noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og egne morsmål
 • bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring

Direkte kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke strategier for å oppfatte og uttrykke seg på talespråk og/eller BSL/ASL
 • forstå og bruke et tegn- og/eller ordforråd knyttet til kjente emner
 • forstå hovedinnholdet i talespråklige og/eller tegnspråklige tekster om kjente emner
 • bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk i talespråklige og/eller tegnspråklige ytringer
 • uttrykke seg for å få hjelp til å forstå og bli forstått i ulike situasjoner
 • uttrykke og begrunne egen mening om kjente emner
 • bruke samtaleregler, innlede, holde i gang og avslutte samtaler knyttet til kjente situasjoner
 • bruke grunnleggende mønstre for ordbøying eller tegnendringer og setningstyper i kommunikasjon
 • uttrykke seg om enkle beregninger, valuta og måleenheter i kommunikasjon om dagligdagse situasjoner
 • bruke digitale ressurser for å kommunisere med andre

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke lese- og skrivestrategier
 • forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner
 • forstå hovedinnholdet i selvvalgte tekster
 • lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder
 • ta notater for å lage ulike typer tekster
 • skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver og uttrykker opplevelser og egne meninger
 • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler for å finne relevant informasjon og lage ulike typer tekster og/eller tegnspråklige tekster
 • bruke digitale ressurser for å kommunisere med andre

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om ulike hørende og døve personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land
 • samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant samisk kultur
 • lese engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur, deriblant tekster av og om døve, og samtale om personer og innhold
 • gi uttrykk for egne reaksjoner på engelskspråklige litterære tekster, film, nettkultur, bilder og engelskspråklige sangtekster eller tegnspråkpoesi
 • uttrykke seg på en kreativ måte inspirert av engelskspråklige litterære tekster fra forskjellige kilder, deriblant tekster av og om døve
 • formidle korte tekster om selvvalgte emner

Side 8 Av 11

Ressurser for engelsk for hørselshemmede

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!