Læreplan i engelsk for hørselshemmede (ENG2-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 2. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk og et engelskspråklig tegnspråk
 • finne tegn, ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål
 • bruke digitale ressurser i opplevelse av språket

Direkte kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • se, lytte etter, og bruke de mest grunnleggende engelske munnformer og språklyder gjennom praktisk-estetiske uttrykksmåter
 • avlese og/eller lytte til og forstå enkle instruksjoner gitt på engelsk og/eller et engelskspråklig tegnspråk
 • avlese og/eller lytte til og forstå ord og/eller tegn og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger
 • forstå og bruke noen tegn eller ord og uttrykk knyttet til nære omgivelser og egne interesser
 • hilse, stille og svare på enkle spørsmål, og bruke noen høflighetsuttrykk
 • delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser
 • gjenkjenne og bruke håndalfabetet til BSL (British Sign Language) eller ASL (American Sign Language)
 • bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre
 • eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om sider ved barns dagligliv i engelskspråklige land
 • ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom å bruke ord, tegnspråk, bilder, musikk og bevegelse
 • gi uttrykk for egne opplevelser av engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger

Side 6 Av 11

Ressurser for engelsk for hørselshemmede

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!